logowanierejestracja

Regulamin serwisu:
#1 Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.


#2 Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. ZalukajOnline.pl zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, ZalukajOnline.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.


#3 Prawa własności intelektualnej

Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem. ZalukajOnline.pl zawiera tylko i wyłącznie linki do innych stron www wraz z krótkim opisem. Treści zawarte na tych stronach są własnością ich autorów i podlegają ochronie prawem autorskim.


#4 Postanowienia końcowe

Na wyraźne żądanie Użytkownika administracja usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie ZalukajOnline.pl; Administracja nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych linków, komentarzy, raportów i oddanych głosów. Administracja serwisu ZalukajOnline.pl zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu , jak również jego likwidację.
Zapytania dotyczące funkcjonalności serwisu ZalukajOnline.pl można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez administracja serwisu ZalukajOnline.pl w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez administrację serwisu ZalukajOnline.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta.
© 2017 ZalukajOnline.pl - darmowe filmy i seriale online # zalukaj # kinoman
Czas generowania strony: 0.05 | Mapa strony